Priekšlikums Padomes regula ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, ko ar Regulu (EK) Nr. 769/2002 par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kumarīna importu piemēro kumarīna importam, kas nosūtīts no Indijas vai Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tā izcelsme ir vai nav deklarēta Indijā vai Taizemē