Komisijas Lēmums ( 2006. gada 20. decembris ), ar ko groza Lēmumu 2005/648/EK par aizsargpasākumiem pret Āzijas putnu mēri Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6717) (Dokuments attiecas uz EEZ)