Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus netiešām PTA darbībām, kuras paredzētas īpašajā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas programmā “Eiropas pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana” — Prioritārā tematiskā joma: “Īpašas darbības, kas ietver plašāku izpētes jomu” — Uzaicinājuma identifikatori: FP6-2005-NEST-Path