Rakstisks jautājums E-2626/05 Paul van Buitenen (Verts/ALE) Komisijai. finansiālu palīdzību Tuvo Austrumu valstīm un reģioniem