Ģenerāladvokāta Wahl secinājumi, sniegti 2015. gada 15.oktobrī. # Italmobiliare SpA pret Eiropas Komisiju. # Lieta C-268/14 P. TITJUR Italmobiliare/Komisija