Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par to, kā darbojas Regula (EK) Nr. 304/2003 par bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu