Līgums par Konstitūciju Eiropai - III DAĻA. SAVIENĪBAS POLITIKA UN DARBĪBA - VI SADAĻA. SAVIENĪBAS DARBĪBA - I NODAĻA. NOTEIKUMI PAR IESTĀDĒM - 1. iedaļa. Iestādes - 4. apakšiedaļa. Eiropas Komisija - III-347. pants