Komisijas 19.09.2006. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.4344 - LACTALIS / NESTLE / JV (II)) saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. /2004 (Autentisks ir tikai teksts franču valodā)