Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3612 - Henkel/Sovereign)Dokuments attiecas uz EEZ