TITJUR Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2006. gada 23. februārī. # Georgios Karatzoglou pret Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru (EAR). # Lieta T-471/04. Karatzoglou/EAR