Kawża C-137/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-26 ta’ Settembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – il-Belġju) – proċedura kriminali kontra Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttivi 2006/123/KE, 2007/23/KE u 2013/29/UE — Tqegħid fis-suq ta’ oġġetti pirotekniċi — Moviment liberu tal-oġġetti pirotekniċi li huma konformi mar-rekwiżiti ta’ dawn id-direttivi — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi restrizzjonijiet għall-ħażna u l-bejgħ tal-imsemmija oġġetti — Sanzjonijiet kriminali — Skema ta’ awtorizzazzjoni doppja — Direttiva 98/34/KE — Kunċett ta’ “regolament tekniku”)