Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāts ( EuropeAid ) – Sludinājums par vakanto direktora amatu (AD 14 pakāpe) Briselē (Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts) – COM/2014/10348