Komisijas Regula (EK) Nr. 1266/2004 (2004. gada 8. jūlijs), ar ko ierobežo izvešanas atļauju derīguma termiņu noteiktiem labības pārstrādes produktiem