Rakstisks jautājums E-0911/05 Mario Borghezio (IND/DEM) Padomei. neatkarīgā kanāla NTD TV aizsardzību pret Ķīnas valdības represijām