P8_TA(2017)0373 Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) P8_TC1-COD(2016)0170 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tal-4 ta' Ottubru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2017/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva li temenda d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri