P8_TA(2017)0373 A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények ***I Az Európai Parlament 2017. október 4-i jogalkotási állásfoglalása a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) P8_TC1-COD(2016)0170 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. október 4-én került elfogadásra a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2017/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel