Aviz de informare din partea Autorității AELS de Supraveghere în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Instituirea obligațiilor de serviciu public în ceea ce privește serviciile aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 185/03