EBTA uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 394/06/COL ( 2006. gada 13. decembris ), ar ko apstiprina Norvēģijas iesniegto atjaunināto shēmu visu zivju izņemšanai ar lašu infekciozo anēmiju (ISA) inficētās Norvēģijas zivjaudzētavās