Priekšlikums Padomes lēmums par nostāju, kas Kopienai jāpieņem ĀKK un EK Ministru padomē attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2008. - 2013. gadam un attiecībā uz grozījumiem, kas jāiekļauj Nolīgumā, ar ko pārskata Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū un pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā