Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/987 оd 20. siječnja 2020. o ispravku određenih jezičnih verzija Delegirane uredbe (EU) br. 1254/2014 o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti stambenih ventilacijskih jedinica (Tekst značajan za EGP)