Padomes Kopējā nostāja 2006/50/KĀDP ( 2006. gada 30. janvāris ), ar kuru pagarina un groza Kopējo nostāju 2004/133/KĀDP, ar ko nosaka ierobežojošus pasākumus pret ekstrēmistiem Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā ( FYROM )