Mål C-149/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från la Cour d'appel de Liège – Belgien) – Sabrina Wathelet mot Garage Bietheres & Fils SPRL (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 1999/44/EG — Försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier — Tillämpningsområde — Begreppet säljare — Mellanhand — Särskilda omständigheter)