Zadeva C-149/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Liège – Belgija) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL („Predhodno odločanje — Direktiva 1999/44/ES — Prodaja potrošniškega blaga in povezane garancije — Področje uporabe — Pojem „prodajalec“ — Posrednik — Izjemne okoliščine)