Kawża C-149/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Liège – il-Belġju) – Sabrina Wathelet vs Garage Bietheres & Fils SPRL Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 1999/44/KE — Bejgħ u garanziji ta’ oġġetti ta’ konsum — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “bejjiegħ” — Intermedjarju — Ċirkustanzi eċċezzjonali