Lieta C-149/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 9. novembra spriedums (Cour d'appel de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 1999/44/EK — Patēriņa preču pārdošana un saistītās garantijas — Piemērošanas joma — “Pārdevēja” jēdziens — Starpnieks — Izņēmuma apstākļi