Lieta C-43/11: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 6. jūlija rīkojums ( Tribunale di Milano , Itālija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Procura della Repubblica/Assane Samb