Komisijas Regula (EK) Nr. 346/2006 ( 2006. gada 27. februāris ), ar kuru atver preferenciālu tarifa kvotu niedru jēlcukura ievešanai no ĀKK valstīm cukurfabriku apgādei laikā no 2006. gada 1. marta līdz 2006. gada 30. jūnijam