Padomes Lēmums (ES) 2018/1697 (2018. gada 6. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Iekšzemes kuģošanas standartu izstrādes Eiropas komitejā un Reinas kuģniecības centrālajā komisijā attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģu tehnisko prasību standartu pieņemšanu