Rakstisks jautājums P-0770/05 Richard Seeber (PPE-DE) Komisijai. konkurences izkropļojumiem un diskrimināciju pārbaudēs no attāluma, ko veic Eiropas Savienība