Rakstisks jautājums E-2929/05 Catherine Stihler (PSE) Padomei. 7. pamatprogrammu un Eiropas Pētniecības centra izveidi