Komisijas Regula (EK) Nr. 1135/2005 (2005. gada 14. jūlijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā