Lieta C-193/04: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, izteikts ar 2004. gada 17. marta Supremo Tribunal Administrativo Nodokļu lietu otrās palātas lēmumu lietā Fazenda Pública pret Organon Portuguesa – Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda.