Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 133/2004 van 24 september 2004 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst