Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP