Rakstisks jautājums P-1217/06 iesniedza Stefano Zappalà (PPE-DE) Komisijai. Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas konfidenciālas informācijas izpaušana