Bruckner/Komisija Tiesas spriedums (pirmā palāta) 1982. gada 15. decembrī. # Günter Bruckner pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdņi. # Lieta 799/79. TITJUR