Komisijas Regula (EK) Nr. 901/2005 (2005. gada 15. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē