Rakstisks jautājums E-2848/05 Herbert Bösch (PSE) Komisijai. Roterdamas efektu