Komisijas Regula (EK) Nr. 1464/95 ( 1995. gada 27. jūnijs ) par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai cukura nozarē