Lieta T-318/00: Pirmās instances tiesas 2005. gada 19. oktobra spriedums — Freistaat Thüringen/Komisija (Valsts atbalsts — Nepareizi izmantots atbalsts — Rīkojuma par atbalsta atgūšanu apiešanas risks — Atbalsta atgūšana no sabiedrībām, kas ieguvušas atbalsta sākotnējā saņēmēja pamatdarbības aktīvus)