2014/249/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 28 aprilie 2014 privind recunoașterea cadrului juridic și de supraveghere al Hong Kongului ca fiind echivalent cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit Text cu relevanță pentru SEE