Komisijas Regula (EK) Nr. 1036/2006 ( 2006. gada 6. jūlijs ), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā