Rakstisks jautājums E-006756/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) un João Ferreira (GUE/NGL) Komisijai. Priekšlaicīga Kopienas līdzekļu mobilizācija