Särskild inbjudan att lämna projektförslag – EACEA/02/2019 – Erasmus stadga för högre utbildning 2014–2020