Komisijas paziņojums Padomei UN eiropas Parlamentam par Komisijas 2004. gada 20. oktobra lēmumiem par Beļģijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Latvijas, Luksemburgas, Portugāles un Slovākijas Republikas valsts sadales plāniem siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadalei saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK