lieta C-488/04: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar 2004. gada 16. novembra Cour de cassation (Francija) spriedumu lietā Galeries de Lisieux SA pret Organic Recouvrement