Lieta C-371/03: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2006. gada 9. martā ( Oberlandesgericht Köln lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Siegfried Aulinger pret Vācijas Federatīvo Republiku (Ārpolitika un drošības politika — Kopējā tirdzniecības politika — Embargo pret Serbijas un Melnkalnes Republikām — Regula (EEK) Nr. 1432/92 — Personu pārvadājumi)