Rakstisks jautājums E-4004/09 iesniedza Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) Komisijai. Piena nozares nopietnā ekonomiskā, sociālā un ražošanas situācija Galisijā