Klausimas raštu E-4004/09 pateikė Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) Komisijai. Nerimą kelianti pienininkystės sektoriaus Galicijoje ekonominė, socialinė ir gamybinė padėtis