EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 172/2015 (2015. gada 11. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2016/2207]